Karate klub Odry

Oficiální stránky Karate klubu Odry.

Historie

Na prvním snímku Pavel Vašut (vlevo), na druhém Petr Šustek (vpravo), na třetím Jan Jurásek (vlevo)

 

Historie oderského karate

Co je vlastně smyslem karate? Jedno japonské přísloví říká: „Ten, kdo zvítězí nad nepřítelem, je silný, ale ten, kdo zvítězí sám nad sebou, je silnější.“ Karate je nejen množství úderů, kopů, krytů a dalších technik. Karate je i životní filozofie. Není až tak rozhodující, co se cvičí, neboť veškerá systematická činnost je jen příležitostí k vnitřnímu poznání souladu na cestě ke zrání, a vyzrálý člověk vítězí, aniž by bojoval.

Skoro před třiceti lety, dne 22. ledna 1986, se konala ustavující schůze oddílu karate při TJ Optimit Odry. Oddíl fungoval již od listopadu předcházejícího roku jako součást ZRTV. U zrodu oddílu stáli především Jan Jurásek (první předseda oddílu), Stanislav Zacpal (hlavní trenér oddílu), Petr Šustek (hospodář), Kopal Aleš (jednatel) a Antonín Riegel (propagační referent). Oddíl měl již od počátku solidní členskou základnu, začínal na patnácti členech a jejich počet se brzy téměř ztrojnásobil. Již v prvním roce činnosti oddílu se členové zúčastnili dvojích zkoušek na stupně technické vyspělosti karate.

Ještě v roce 1986 oddíl zorganizoval soustředění v Českých Budějovicích, kde oderští karatisté měli možnost trénovat pod vedením zkušených borců, nositelů 1. a 2. danu, kterých tehdy u nás ještě moc nebylo. V říjnu jsme zahájili první kurz karate pro zájemce z řad veřejnosti a zvládnout 95 přihlášených bylo zpočátku velkým problémem.

Od dalšího roku členové našeho oddílu začali sbírat první zkušenosti na krajských soutěžích. Nejúspěšnějšími závodníky konce 80 let byli Petr Šíra mezi seniory a Petr Škoda, který dosáhl největšího dosavadního úspěchu oddílu, když v březnu 1990 vybojoval 3. místo v kumite dorostu do 60 kg na přeboru ČSR v Kladně. Na stupně vítězů v krajských soutěžích se dále často prosazovali Jan Vašut, Pavel Heger, Petr Šustek, Hynek Kalus, Petr Němec, Milan Mikloš a Daniel Bačík.

Koncem roku 1987 zahájil oddíl pravidelná cvičení jógy pro veřejnost pod vedením Zbyňka Beňa, jóga pokračovala do roku 1989 do odchodu cvičitele na základní vojenskou službu. V říjnu 1988 se stal novým předsedou a hlavním trenérem oddílu Ing. Petr Šustek. V květnu roku 1989 oddíl uspořádal Malou cenu Oder – první karatistickou soutěž v Odrách, na podzim se konala v Odrách krajská zápočtová soutěž a v roce 1990 další Malá cena Oder.

Dne 30.10.1990 bylo zaregistrováno občanské sdružení Karate klub Odry a oddíl v dalším roce ukončil činnost v rámci TJ Optimit. Na jaře roku 1991 se klub probojoval do krajské ligy družstev. Brzy potom ale většina členů zanechala aktivní činnosti a klub pouze „přežíval“.

V roce 1998 se klub po delší odmlce začal věnovat práci s mládeží a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 2000 začali oderští karatisté opět startovat na krajských soutěžích. Díky významné podpoře města a přízni dalších místních sponzorů se klub vymanil z existenčních potíží a v říjnu minulého roku uspořádal Oderský pohár mládeže, kterého se zúčastnilo 128 soutěžících z 16 oddílů z celého bývalého Severomoravského kraje. Potěšující je, že se reprezentanti našeho klubu opět začali prosazovat i na stupně vítězů, především zásluhou Stanislava Hájka a Kamily Ambrožové. K lepším výsledkům chybí ale větší členská základna, takže na podzim letošního roku připravujeme velký nábor mezi dětmi pro zájemce o tento krásný sport.

Od roku 1999 pořádá Karate klub Odry každoročně mezinárodní soutěž v karate všech věkových kategorií Silesia cup. Silesia cup patří mezi největší soutěže v celé ČR.

V roce 2003 vybojovali oderští mladí karatisté na krajských a republikových soutěžích celkem 36 medailí (4 zlaté, 15 stříbrných a 17 bronzových), na mistrovství republiky mládeže se probojovalo 7 našich mladých karatistů a získali jedno 5. a dvě 7. místa.

V roce 2004 jsme přivezli z krajských a republikových soutěží 2 zlaté, 10 stříbrných a 30 bronzových medailí, na mistrovství republiky mládeže se probojovalo 8 našich mladých karatistů a získali jedno 5., jedno 7. a dvě 9. místa.

V roce 2005 má oderské karate za sebou historicky nejúspěšnější rok své sportovní činnosti. Oderští karatisté vybojovali na krajských, národních a mezinárodních soutěžích v kategoriích žáků a dorostu a juniorů 15 bronzových, 5 stříbrných a 4 zlaté medaile, v kategoriích dospělých pak 18 bronzových, 9 stříbrných a 4 zlaté medaile.
Na Mistrovství ČR mládeže si nejlépe vedl Stanislav Hájek v  kumite do 65 kg, který se ziskem bronzové medaile rozloučil s juniorskou kategorií.

V roce 2006 vybojovali oderští karatisté na krajských, národních a mezinárodních soutěžích v kategoriích žáků, dorostu a dospělých 13 bronzových, 11 stříbrných a 7 zlatých medailí. Stejně jako vloni obsadil vynikající šesté místo družstva mužů v letošní celostátní lize družstev.

V letech 2007 – 2010 oderští karatisté vybojovali na krajských a republikových soutěžích „pouze“ 38 medailí. 31 bronzových, 6 stříbrných a 1 zlatou.
V roce 2008 jsme se v 1. lize družstev umístili na sedmém místě. V roce 2009 na devátém.

V roce 2009 složili trenérské zkoušky bratři Hájkovi a v roce 2010 zvládli úspěšně zkoušky na 1. KYU.

V roce 2011 se oderskému karate začalo zase dařit. Z republikových soutěží si do Oder přivezli: jedno zlato, pět stříbrných, jedenáct bronzových medailí, deset pátých míst a tři sedmé místa.

V prosinci roku 2012 složili Stanislav a Jiří Hájkovi zkoušky na 1. dan (černý pás).

Zřejmě největšího úspěchu dosáhl Karate klub Odry v roce 2012, kdy jsme vybojovali třetí místo v 1. lize družstev seniorů (Stanislav a Jiří Hájkovi, Luděk Motloch, Martin Blatoň, Silvestr Matocha a coach Petr Šustek) a dvě třetí místa na Mistrovství ČR seniorů (Stanislav a Jiří Hájkovi). Současně se rok 2012 stal pro oderské karate i rokem nejsmutnějším, jelikož nás po těžké nemoci opustil zakladatel, dlouholetý trenér a předseda klubu ing. Petr Šustek. Oddíl po Petrovi převzal Jiří Hájek.

V roce 2013 se konal pravděpodobně poslední Silesia cup. Pořádání soutěže takové velikosti vyjde na cca 100 000 Kč a bohužel se nám nedaří sehnat žádné větší sponzory. V tomto roce složil Jiří Hájek rozhodcovské zkoušky a proběhl poslední „velký nábor“. Od roku 2014 se nekonají nábory, ale je možné se „zapsat“ kdykoliv během roku.

V letech 2014 – 2016 se v oddíle vystřídalo více než 60 dětí. Někteří vydrželi déle, jiní jen pár tréninků. Stanislav Hájek se odstěhoval s Oder a oddíl navštěvuje už jen výjimečně.

V roce 2016 se trenéři oderského karate zúčastnili semináře s japonským mistrem p. Miurou a toto setkání jim změnilo pohled na karate jako takové. Následujícího roku se mění přístup k tréninku, upozaďuje se sportovní stránka karate a začíná se cvičit karate pro sebeobranu. Semináře s japonskými mistry navštěvujeme několikrát ročně a principy, které se tam naučíme se snažíme předávat našim svěřencům. V tomto roce jsme společně oslavili 30 let od založení oddílu.

V roce 2017 se Hynek Kalus stává asistentem trenéra, hlavní trenér oddílu je stále Jiří Hájek.

V roce 2019 se stává vicemistrem České republiky v kata starší žáci Marek Filip. Marek vybojoval i krásné 5. místo v kumite open (BRH). Na stejném mistrovství vybojoval Jiří Hájek 3. místo v kumite seniorů. Jirka se zúčastnil Mistrovství světa SKIF v kategoriích kumite +75 Kg a kumite družstev. Bohužel nedosáhl na žádné lepší umístění, ale ostudu rozhodně neudělal.

Roky 2020 a 2021 byly postiženy COVIDem, takže bylo velice málo závodů i seminářů. Bohužel jsme nemohli v této době trénovat a tak musel každý trénovat doma sám. Nemusím tady psát jak to asi dopadlo…

Ve školním roce 2021/2022 nás opustila většina starších dětí. Převážná část se nevrátila po „COVIDové pauze“ a část dětí začala studovat střední školu a je na internátě. V září 2021 jsme získali dvě bronzové medaile z Mistrovství ČR. Marek Filip – kumite dorostenci a Stanislav Hájek – kumite senioři.

2 Responses to Historie

  1. Pingback: Karate klub Odry má 30 let | Karate klub Odry

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *